>>>Späť na hlavnú stránku<<<

Najdôležitejšie realizované archeologické výskumy (výber):

 

2019

1.    Zvolen, NKP - Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

2.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Horný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

3.    Zvolen - CMZ Západ, Orange ryhy, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

4.    B. Bystrica-Brezno, Orange ryhy, okr. B. Bystrica-Brezno, PhDr. Ján Beljak, PhD.

 

2018

1.    Zvolen, NKP - Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

2.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Horný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

3.    Zvolen, NKP Hradisko Môťová-Priekopa, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

2017

1.    Palota, Výrava, Zbojné, Humenský Rokytov, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Kochanovce nad Laborcom, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Ptíčie, Chl-mec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Topoľa-ny, Suché, Pozdišovce, Šamodovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Slipkovce, Budkovce, Drahňov, Vojany, Krišovská Liesková, Čiča-rovce, Veľké Kapušany. Poloha: trasa Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko. Okres: Medzilaborce, Humenné, Michalovce. Stavba: Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko Vedúci výskumu: PhDr. Ján Beljak, PhD. Odborná spolupráca: Mgr. Marek Vojteček, PhD., Mgr. Adrián Nemergut, PhD., PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Peter Debnár, Mgr. Matúš Melo, Mgr. Róbert Malček, PhD., PhDr. Marián Soják, PhD., Mgr. Peter Fecko, Mgr. Rastislav Hreha, PhD., PhDr. Eva Horváthová, PhD., PhDr. Elena Miroššayová, CSc., povrchový prieskum (archeologická prospekcia)

2.    Kiarov, Glabušovce, Bušince, Muľa, okres Veľký Krtíš; Trenč, Panické Dravce, Mikušovce, Lučenec, okres Lučenec, HDPE rúry Banskobystrický kraj, SO 02 Želovce - Muľa; SO 03 Muľa - Lučenec /Fabiánka, PhDr. Ján Beljak, PhD. /PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

3.    Zvolenská Slatina - Boroviny, SW 9120: Zvolenská Slatina-Boroviny, rozšírenie NNK pre 9 RD, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

4.    Babiná, ZVBAB_66100, stožiar Babiná, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

5.    Zvolen, Poloha: Námestie Slobody 22, Stavba: "Podzemné nádrže na zachytenie a využitie dažďovej vody – SO 01 MsÚ Zvolen, okr. Zvolen, vedúca výskumu Mgr. Kristína Kučeráková, PhD./spolupráca PhDr. Ján Beljak, PhD.

6.    Hontianske Nemce, poloha: Husín, Stavba: 9400 – Hontianske Nemce – časť Husín, zah. TS a rozš. NNK, Šnajder, Okres: Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD.

7.    Zvolen - NKP - Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

8.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Horný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

9.    Čabradský Vrbovok, NKP Hrad Čabraď, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD./Dr. Maxim Mordovin/Albert Loydl.

 

2016

1.    Zvolen, Pod Drahami-Haputka, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

2.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Horný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

3.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

4.    Čabradský Vrbovok, NKP Hrad Čabraď, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD./Dr. Maxim Mordovin/Albert Loydl

5.    Modrý Kameň, NKP Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Zuzana Kaličiaková

6.    Jelšava, NKP škola ev. a. v. (lýceum), okr. Revúca, PhDr. Ján Beljak, PhD.

 

2015

1.    Modrý Kameň, NKP Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD./Mgr. Michal Holeščák /Mgr. Zuzana Kaličiaková

2.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

3.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Horný hrad - cisterna, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

4.    Čabradský Vrbovok, NKP Hrad Čabraď, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD./Dr. Maxim Mordovin

5.    Bzovík, NKP Opevnený kláštor v Bzovíku, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Peter Debnár

6.    Zvolen, Prístavba a stavebné úpravy reštaurácie Centrum vo Zvolene, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

 

2014

1.    Ľuboreč, Lysec, okr. Lučenec, Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore Ľuboreč vypracovaný na roky 2013 – 2017“ na pozemku - parc. č. KN-C 1790/3 a 1791/2 v katastrálnom území Ľuboreč, okres Lučenec, PhDr. Ján Beljak, PhD. /PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. /Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

2.    Modrý Kameň, NKP Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Peter Debnár/Mgr. Zuzana Kaličiaková

3.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. a kol.

4.    Vyšný Kubín, okr. Dolný Kubín, Prípojka pre zapojenie tepelného čerpadla – Renesančno barokový kaštieľ Kubínyi vo Vyšnom Kubíne, PhDr. Ján Beljak, PhD. /Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

5.    Čabradský Vrbovok, NKP Hrad Čabraď, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD./Dr. Maxim Mordovin

6.    Dudince, okr. Krupina, Optická telekomunikačná sieť, prípojka F2 BTS 8F KA DUT Dudince, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

 

2013

1.    Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Glabušovce, Zombor, Olováry, Kiarov, Želovce, Záhorce, Slovenské Ďarmoty, trasa SE/09310 Prepojovací plynovod DN800 SR-MR, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Levente Samu.

2.    Zvolen, NKP Pustý hrad, Dolný hrad, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

3.    Podzámčok, NKP Hrad Dobrá Niva, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

4.    Veľký Krtíš, Obchodné centrum Veľký Krtíš, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Levente Samu.

5.    Krupina, Telekomunikačná optická prípojka MOK Krupina, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD.

6.    Čabradský Vrbovok, NKP Hrad Čabraď, okr. Krupina, PhDr. Ján Beljak, PhD.

7.    Modrý Kameň, NKP Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš, PhDr. Ján Beljak, PhD./Mgr. Michal Holeščák

8.    Zvolen, 6_F_F2BTS_ZV_BAL_Zvolen, Balkán 47, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

9.    Zvolen, L&Z Čech – sídlo firmy, ul. Balkán , okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD.

10.  Kráľ, Lenártovce, Abovce, Chanava, Trasa širokopásmovej sieti v regióne Slaná – Sajó, okr. Rimavská Sobota, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Levente Samu.

11.  Zvolen-Sekier – obytný súbor Sekiersky potok, rozšírenie NN pre 20 RD, okr. Zvolen, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

12.  Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24, Mincovňa Kremnica, okr. Žiar nad Hronom, PhDr. Ján Beljak, PhD. / Mgr. Kristína Kučeráková, PhD.

 

2012

2.    HEĽPA – rozšírenie NNK vývodov pre IBV Teplica, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 29/2012; č. rozhodnutia: BB-11/1908-2/7496/RUS zo dňa 4.11.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Heľpa - Rozšírenie NNK vývodov ... : VS 17763. Nitra : AÚ SAV, 2012. 39 l.

3.    VYŠNÝ KUBÍN, Kubínyovský kaštieľ a park vo Vyšnom Kubíne, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 1/2012; č. rozhodnutia: ZA-11/1335-02/FUR zo dňa 23.11.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján - NEMERGUT, Adrián. Vyšný Kubín - Kaštieľ a park : VS 17742. Nitra : AÚ SAV, 2012. 96 l.

4.    ZVOLEN, Europa Shopping & Relax Center Zvolen, objekt 404, Prípojka VN, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 52/2012; č. rozhodnutia: ZA-11/1335-02/FUR zo dňa 23.11.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Europa Shopping a Relax Center : VS 17796. Nitra : AÚ SAV, 2012. 85 l.

5.    NOVÁ BAŇA, intravilán - centrum mesta: ul. A. Kmeťa, ul. Osvety, Bernolákova ul., Nám. slobody, PhDr. Ján Beljak, PhD., Mgr. Alena Bistáková, PhD., Mgr. Katarína Konečná, č. výskumu AÚ SAV: 79/ 2011; č. rozhodnutia: BB-11/766-2/2632/RUS; VS 17820. Nitra : AÚ SAV, 2012. 177 l.

6.    ZVOLEN, Obnova a prezentácia archeologických nálezov pri kostole sv. Alžbety na námestí SNP: SO A1 Pešia zóna a arch. prezentácia, SO A2 Prepojovacia komunikácia Divadelná - námestie slobody, SO A3 - Spevnené plochy, SO A4 - Kanalizácia, SO A5 - Elektrické nn, SO A6 - Rekonštrukcia verej. osvetlenia a nasvetlenie objektov, SO A7 - Sadové úpravy, SO A8- Zavlažovanie, SO A9 Prekládka VN a NN rozvodov“; v rámci projektu: Zlepšujeme život Zvolenčanom, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Róbert Malček, PhD, č. výskumu AÚ SAV: 172/2011; č. rozhodnutia: BB-07/1515-2/7819/HOJ zo dňa 5.12.2007; VS 17885. Nitra : AÚ SAV, 2012. 282 l.

7.    ZVOLEN, Pustý hrad, Dolný hrad, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 111/2012; č. rozhodnutia: BB-11/2144-2/8505/RUS zo dňa 8.12.2011; VS 17877. Nitra : AÚ SAV, 2012. 438 l.

8.   ŽIAR NAD HRONOM, Rekonštrukcia NTL plynovodov - Žiar nad Hronom, sídlisko IBV – ul. Jesenského, A. Hlinku, Opatovská, Krížna, Záhradná, Medzi vodami, Partizánska, Lúčna, ul. Šoltésovej, Kukučína, Rudenková, Pod vŕšky, Družstevná, Štúrova, PhDr. Ján Beljak, PhD. č. výskumu AÚ SAV: 172/2011; č. rozhodnutia: BB-10/341-2/1424/RUS zo dňa 05.03.2010 ; VS 17855. Nitra : AÚ SAV, 2012. 89 l.

9.   MODRÝ KAMEŇ, VDJ Modrý Kameň – predĺženie vodovodu z DVZ Plachtince, PhDr. Ján Beljak, PhD./ Mgr. Henrieta Baliová, PhD č. výskumu AÚ SAV: 141/2012; č. rozhodnutia: BB-07/1577-2/5746/BRE zo dňa 18.09.2007, VS 17889. Nitra : AÚ SAV, 2012. 42 l.

10.  ŽARNOVICA – hradný palác - ÚZPF č. 1281/0, parc. č. 1531, k. ú. Žarnovica, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 141/2012; č. rozhodnutia: BB-11/2176-2/8685/RUS zo dňa 12.12.2011, VS 17887. Nitra : AÚ SAV, 2012. 135 l.

11.  ZVOLEN, I/50 – Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 25/2012; č. rozhodnutia: BB-09/1550-2/5923/FRA zo dňa 11.09.2009; Výskum začal 6.3.2012 a bol ukončený 12.3.2013. Dňa 15.3.2013 bola odovzdaná nálezovka.

12.  MIKUŠOVCE a PANICKÉ DRAVCE, Obnova VTL plynovodu DN 700, PN Ruská – Mokrý Háj; úsek: Lučenec, Mikušovská cesta – Dolná Strehová, k. ú. Mikušovce a k. ú. Panické Dravce, od začiatku trasy po staničenie cca. 5,25 km, PhDr. Ján Beljak, PhD., Mgr. Róbert Malček, PhD., Mgr. Henrieta Baliová, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 131/2012; č. rozhodnutia: BB-12/168-7/1494/BRE zo dňa 15.03.2012; VS 17908. Nitra : AÚ SAV, 2012. 112 l.

13.  HORNÉ PLACHTINCE – Rekreačné zariadenie - parc. č. 566/1, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 136/2012; č. rozhodnutia: BB-11/1642-4/7166/BRE zo dňa 14.10.2011; VS 17907. Nitra : AÚ SAV, 2012. 63 l.

14.  VEĽKÝ KRTÍŠ,  I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia - parc. č. 566/1, PhDr. Ján Beljak, PhD., Mgr. Róbert Malček, PhD., Mgr. Henrieta Baliová, PhD, č. výskumu AÚ SAV: 140/2012; č. rozhodnutia: BB-08/101-6/5873/BRE zo dňa 12.8.2008; Výskum začal 1.8.2012 a stále pokračuje.

15.  VEĽKÝ KRTÍŠ - Bioplynová stanica 998 kW, PhDr. Ján Beljak, PhD., /Mgr. Henrieta Baliová, PhD, č. výskumu AÚ SAV: 140/2012; č. rozhodnutia: BB-09/392-4/779/BRE zo dňa 19.3.2009; Výskum začal 30.8.2012 a stále pokračuje.

16.  PLÁŠŤOVCE, lokalita Jalšov – Rekreačný objek, PhDr. Ján Beljak, PhD., / Mgr. Levente Samu, č. výskumu AÚ SAV: 216/2012; č. rozhodnutia: NR-12/441-2/1794/Pat zo dňa 17.01.2012. VS 17913. Nitra : AÚ SAV, 2012. 40 l

17.  HRIŇOVÁ - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, PhDr. Ján Beljak, PhD., , č. výskumu AÚ SAV: 207/2012; č. rozhodnutia: BB/09/1279-2/4615/FRA zo dňa 16.07.2009, Výskum začal 13.11.2012 a stále pokračuje.

18.  Optická trasa RIMAVSKÁ SEČ – Zádor – Číž – Chanava, PhDr. Ján Beljak, PhD., / Mgr. Levente Samu, č. výskumu AÚ SAV: 216/2012; č. rozhodnutia: BB-12/1069-3/4756/BRE zo dňa 27.7.2012. Výskum začal 3.12.2012 a stále pokračuje.

 

 

2011

1.    ZVOLEN, Pustý hrad, Dolný hrad, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 20/2011; č. rozhodnutia: BB-11/64-2/149/RUS zo dňa 11.01.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján a kol.. Zvolen - Pustý hrad - Dolný hrad : VS 17573. Nitra : AÚ SAV, 2011. 320 l.

2.    ZVOLENSKÁ SLATINA, Základňová stanica Zvolenská Slatina-ZVZSL/66171, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 76/2011; č. rozhodnutia: BB-10/307-2/1137/LIE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolenská Slatina - Kameňolom : VS 17556. Nitra : AÚ SAV, 2011. 36 l.

3.    LIPTOVSKÝ JÁN, RESORT 8, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 177/2011; č. rozhodnutia: ZA-11-0969-04/REP zo dňa 8.8.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Liptovský Ján - Jánska dolina : VS 17555. Nitra : AÚ SAV, 2011. 43 l.

4.    HRIŇOVÁ - Rekonštrukcia a modernizácia distribučnej sústavy tepla, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 63/2011; č. rozhodnutia: BB-08/710-4/7603/PLA zo dňa 22.10.2008; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Hriňová - Ul. Lúčna, Parková, ... : VS 17553. Nitra : AÚ SAV, 2011. 36 l.

5.    NOVÁ BAŇA, Rodinný dom na parcele č. 275/1“ v Novej Bani, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 155/2011; č. rozhodnutia: BB-11/1250-2/4652/RUS zo dňa 22.06.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Nová Baňa - Moyzesová ul. p.č. 275/1 : VS 17486. Nitra : AÚ SAV, 2011. 46 l.

6.    KOVÁČOVCE, cast Petov, most medzi obcami Petov - Posténypuszta, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 113/2011; č. rozhodnutia: BB-09/216-5/1776/BRE zo dna 18.3.2009; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Kováčovce, časť Peťov : VS 17400. Most medzi obcami Peťov - Posténypuszta. Nitra : AÚ SAV, 2011. 62 l.

7.    TRENČ, časť Rároš, Rárošský most, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 114/2010; č. rozhodnutia: BB-10/1260-6/5294/BRE zo dňa 10.08.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Trenč, časť Rároš - Rárošský most : VS 17401. Nitra : AÚ SAV, 2011. 84 l.

8.    VYŠNÝ KUBÍN, Kubínyovský kaštieľ a park vo Vyšnom Kubín, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 12/2011; č. rozhodnutia: ZA-11/0035-02/MAJ zo dňa 10.01.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján - ZAJACOVÁ, Barbara. Vyšný Kubín - Kubínsky kaštieľ a park : VS 17406. Nitra : AÚ SAV, 2011. 138 l.

9.    KRUPINA, Pod Žobrákom - fotovoltaická elektráreň – Krupina I, II, III, IV, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 22/2011; č. rozhodnutia: BB-10/1398/5090/RUS zo dňa 2.8.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Krupina - Pod Žobrákom : VS 17390. Nitra : AÚ SAV, 2011. 41 l.

10.  VINICA – časť Žobrák, zahustenie TS Biela Studňa, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 32/2011; č. rozhodnutia: BB-10/509-2/1643/BRE zo dňa 15.03.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Vinica - č. Žobrák : VS 17372. Zahustenie TS Biela Studňa. Nitra : AÚ SAV, 2011. 32 l.

11.  BREZNO – SO 01 kanalizačný zberač A v dĺžke 581 m, DN 900 a SO 02 kanalizačný zberač H v dĺžke 637 m, DN 300, 500, 600, 800, 900, stoka HI v dĺžke 113 m DN 800, odľahčovacia stoka OS 1H v dĺžke 51 m, DN 800 a odľahčovací objekt OK 1H, PhDr. Ján Beljak, PhD./ MALČEK, Róbert, č. výskumu AÚ SAV: 21/2011; č. rozhodnutia: BB-03/2282/604/SÁL zo dňa 23.06.2003; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MALČEK, Róbert. Brezno - Ul. Staničná, Černákova, ... : VS 17706. Nitra : AÚ SAV, 2012. 57 l.

12.  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Okoličné, Hromadné garáže Podbreziny, ul. Jefremovská, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 244/2011; č. rozhodnutia: ZA-11-1220-04/FUR zo dňa 3.11.2011; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Liptovský Mikuláš - Okoličné - Hromadné garáže : VS 17683. Nitra : AÚ SAV, 2012. 47 l.

13.  PÚCHOV, Vieska – Bezdedov, zahustenie TS Zábreh – Predháj PhDr. Ján Beljak, PhD./Mgr. Michal Cheben., č. výskumu AÚ SAV: 2/2011; č. rozhodnutia: TN-10/896-4/4954/BRO zo dňa 20. 09. 2010; Nálezová správa: CHEBEN, Michal. Púchov - Zábreh : VS 17338. napojenie na el. energiu. Nitra : AÚ SAV, 2011. 31 l

14.  PÚCHOV – Zábreh napojenie záhradkárskej osady na elektrickú energiu, PhDr. Ján Beljak, PhD./Mgr. Michal Cheben., č. výskumu AÚ SAV: 148/2011; č. rozhodnutia: TN-10/484-4/2716/BRO zo dňa 31.05.2010; Nálezová správa: CHEBEN, Michal. Púchov - Vieska : VS 17353. Nitra : AÚ SAV, 2011. 23 l.

15.  ILAVA - Klobušice (obytný súbor Čaradová),– prípojka VN a kiosková trafostanica, PhDr. Ján Beljak, PhD./Mgr. Michal Cheben., č. výskumu AÚ SAV: 130/2011; č. rozhodnutia: TN-09/32-007/804/HUS zo dňa 16.02.2009; Nálezová správa: CHEBEN, Michal. Ilava, č. Klobušice : VS 17337. Čaradová-VN prípojka. Nitra : AÚ SAV, 2011. 32 l.

16.  OŽĎANY, Kapustnice, rekonštrukcia TS 352/Oždany_obec 1 a NNK pre IBV – II. a III. etapa, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 110/2011; č. rozhodnutia: BB-05/1285-4/5205/BOT zo dna 08.11.2005; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Ožďany - Kapustnice : VS 17425. Nitra : AÚ SAV, 2011. 35 l.

17.  BANSKÁ BYSTRICA, MTS Banská Bystrica – Šalková, priemyselný park, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 80/2011; č. rozhodnutia: BB-09/2168 – 2/8608/RUS, VS 18136. Nitra : AÚ SAV, 2013. 48 l.

 

2010

1.    ZVOLEN- Pustý hrad-Dolný hrad, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 60/2010; č. rozhodnutia: BB-10/97-9/4203/RUS zo dňa 22.6.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi - ŽAÁR, Ondrej - ŠIMKOVIC, Michal - ŠEBESTA, Bohuslav. Zvolen - Pustý hrad, Dolný hrad : VS 17265. Nitra : AÚ SAV, 2010. 194 l.

2.    ZVOLEN- Pustý hrad-Horný hrad, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 31/2010; č. rozhodnutia: BB-10/96-2/311/RUS zo dna 14.01.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - KUČERÁKOVÁ, Kristína - PAŽINOVÁ, Noémi - KVIETOK, Martin. Zvolen - Pustý hrad, Horný hrad : VS 17264. Nitra : AÚ SAV, 2010. 94 l.

3.    ZVOLEN- Pustý hrad-Dolný hrad, donjon, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 50/2010; č. rozhodnutia: BB-09/732-2/2400/FRA zo dňa 16.4.2009; Nálezová správa: BELJAK, Ján - ŠIMKOVIC, M. Zvolen : VS 17 230. Pustý hrad, donjon - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 139 l.

4.    ZVOLEN- Drahy, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 15/2010; č. rozhodnutia: BB-10/98-2/312/RUS ZO DŇA 14.01.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. Zvolen : VS 17 109. Drahy - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 33 l.

5.    ZVOLEN- Podborová_líniová stavba –optická sieť TU-Arborétum Borová hora, Mgr. Róbert Malček, PhD.,/PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 36/2010; č. rozhodnutia: BB-10/919-2/3073/RUS zo dòa 11.05.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MALČEK, Róbert. Zvolen : VS 17 145. Podborová, optokábel - ZV. Nitra : AÚ SAV, 2010. 37 l.

6.    ZVOLEN-Podborová, u. Borovianska/Jedľová, dom Ing. Luptáka, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 102/2010; č. rozhodnutia: BB-10/1572-2/5884/RUS ZO DŇA 07.09.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 17 233. Podborová. Nitra : AÚ SAV, 2010. 27 l.

7.    BUDČA-residence–prípojka plynovodu, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 136/2010; č. rozhodnutia: BB-10/978-1/3296/RUS zo dňa 19.05.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Budča : VS 17 239. residence, plynovod - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 33 l.

8.    BUDČA-residence-areál Volvo, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 112/2010; č. rozhodnutia: BB-10/978-1/3296/RUS zo dňa 19.05.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Budča : VS 17 231. residence, Volvo - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 34 l.

9.    BABINÁ – fotovolatická elektráreň II, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 100/2010; č. rozhodnutia: BB-10/393-6/2034/RUS zo dňa 24.02.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Babiná : VS 17 237. fotovolatická elektráreň II - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 34 l.

10.  BABINÁ – fotovolatická elektráreň III, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 101/2010; č. rozhodnutia: BB-10/394-6/2035/RUS zo dňa 24.02.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Babiná : VS 17 236. fotovolatická elektráreň III - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 47 l.

11.  RÚBAŇ-STREKOV, APKO miestnych plynovodov, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 127/2010; č. rozhodnutia: NR-09/981-2/4940/PAT zo dňa 14.05.2009; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Rúbaň, Strekov - Nové Zámky : VS 17 235. Nitra : AÚ SAV, 2010. 21 l.

12.  KREMNICA, Štefánikovo námestie 25/24 – Areál mincovne, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 79/2010; č. rozhodnutia: BB-09/801-4/3694/MAR zo dňa 9.6.2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján - KUČERÁKOVÁ, K. Kremnica, mincovňa - Žiar nad Hronom : VS 17 234. Nitra : AÚ SAV, 2010. 61 l.

13.  ŽIAR NAD HRONOM, vodovod-ul. Medzi Vodami, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 80/2010; č. rozhodnutia: BB-07/917-9/7282/PLA zo dňa 19.11.2007; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Žiar nad Hronom : VS 17 232. ul. Medzi vodami. Nitra : AÚ SAV, 2010. 42 l.

14.  M. ZLIEVCE-SLOV. ĎARMOTY - Plynovod PN 75 DN 800 KS 03, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 35/2010; č. rozhodnutia: BB-09/1252-2/4481/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Veľké Zlievce : VS 17 141. Slov. Ďarmoty, tranzitný plynovod. Nitra : AÚ SAV, 2010. 27 l.

15.  BANSKÁ BYSTRICA – ul. Dolná 22 – statika, okr. Banská Bystrica, PhDr. Ján Beljak, PhD., č. výskumu AÚ SAV: 25/2010; č. rozhodnutia: BB-10/307-2/1137/LIE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Banská Bystrica : VS 17 111. Dolná 22, statika - BB. Nitra : AÚ SAV, 2010. 22 l.

16.  BANSKÁ BYSTRICA – ul. Dolná 22 – kanalizačná prípojka, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 10/2010; č. rozhodnutia: BB-10/307-2/1137/LIE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Banská Bystrica : VS 17 110. Dolná 22, kanalizácia - BB. Nitra : AÚ SAV, 2010. 45 l.

17.  ZAMAROVCE - inžinierske siete pre IBV Zamarovce, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 30/2010; č. rozhodnutia: BB-09/1252-2/4481/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zamarovce, IBV - Trenčín : VS 17 108. Nitra : AÚ SAV, 2010. 23 l.

18.  DOLNÁ STREHOVÁ - Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska „Prameň“ – inžinierske siete, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 16/2010; č. rozhodnutia: BB-09/808-1/2650/BRE; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Dolná Strehová : VS 17 107. Roveň - Velký Krtíš. Nitra : AÚ SAV, 2010. 48 l.

19.  LIESKOVEC-Mýtna brána, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 11/2010; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Lieskovec : VS 17 093. mýtna brána - Zvolen. Nitra : AÚ SAV, 2010. 19 l.

 

 

2009

1.    R1 – ŽARNOVICA – Šášovské Podhradie, II. etapa; úsek R1 km 9,675-18,048 km, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 1/2009; č. rozhodnutia: PÚ-SR-08/256-5/113/Brk; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Ladomierska Vieska : VS 16 809. Nitra : AÚ SAV. 152 l.

2.    LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Ráztoky, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 24/2009; č. rozhodnutia: ZA-09/0245-05/FUR; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Liptovský Mikuláš : VS 16 806. Nitra : AÚ SAV. 19 l.

3.    LIPTOVSKÝ TRNOVEC, Ráztoky, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 25/2009; č. rozhodnutia: ZA-09/0218-04/FUR; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Liptovský Trnovec : VS 16 781. Nitra : AÚ SAV. 23 l.

4.    DOLNÁ STREHOVÁ-Kúpalisko Prameň, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 56/2009; č. rozhodnutia: BB-09/808-1/2650/BRE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Dolná Strehová : VS 16 799. Nitra : AÚ SAV. 33 l.

5.    SIELNICA-Pri Kríži, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 29/2009; č. rozhodnutia: BB-09/296-1/790/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Sielnica : VS 16 798. Nitra : AÚ SAV. 25 l.

6.    JESENSKÉ-Cifra Pustatina, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 28/2009; č. rozhodnutia: BB-09/290-4/2115/BRE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Jesenské : VS 16 797. Nitra : AÚ SAV. 27 l.

7.    LUČATÍN-Mýtna brána, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 198/2009; č. rozhodnutia: BB-09/849-8/8593/RUS; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Lučatín : VS 16 963. Nitra : AÚ SAV, 2009. 24 l.

8.    HRKOVCE-Mýtna brána, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 197/2009; č. rozhodnutia: NR-09/1041-4/5723/Pat; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Hrkovce : VS 16 962. Nitra : AÚ SAV, 2009. 20 l.

9.    HLINÍK NAD HRONOM-Kopanice, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 188/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1683-2/6324/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Hliník nad Hronom - Kopanice : VS 16 898. Nitra : AÚ SAV, 2009. 24 l.

10.  BALÁŽE-intravilán, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 178/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1080-4/6857/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Baláže : VS 16 887. Nitra : AÚ SAV, 2009. 28 l.

11.  DUDINCE, HONTIANSKE MORAVCE-Suché lúky, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 174/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1434-2/5605/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Dudince, Hontianske Nemce : VS 16 886. Nitra : AÚ SAV, 2009. 27 l.

12.  VEĽKÁ LÚKA-Pod Platinou, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 120/2009; č. rozhodnutia: BB-08/1787/6840/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noemi. Veľká Lúka - Pod Platinou : VS 16 882. Nitra : AÚ SAV, 2009. 11 l.

13.  KOVÁČOVÁ-ul. Tajovského, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 94/2009; č. rozhodnutia: BB-09/467-2/1329/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Kováčová : VS 16 879. Nitra : AÚ SAV, 2009. 45 l.

14.  KRUPINA-ul. Sládkovičová a Hajdúsky rad, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 93/2009; č. rozhodnutia: BB-09/822-7/4174/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Krupina - Hajdúsky rad : VS 16 878. Nitra : AÚ SAV, 2009. 26 l.

15.  KOMÁRNO-IBV Harčáš, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 67/2009; č. rozhodnutia: NR-08/1371-4/7127/Bis; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Komárno : VS 16 877. Nitra : AÚ SAV, 2009. 45 l.

16.  LIESKOVEC-novostavba rk. kostola, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 30/2009; č. rozhodnutia: BB-09/570-2/1771/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Lieskovec : VS 16 876. Nitra : AÚ SAV, 2009. 14 l.

17.  BANSKÁ BYSTRICA-ul. Kapitulská a Nám. Slobody, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 96/2009; č. rozhodnutia: BB-08/1299/4426/LIE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Banská Bystrica : VS 16 852. Nitra : AÚ SAV, 2009. 95 l.

18.  MALACHOV-Kopanice, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 163/2009; č. rozhodnutia: BB-09/691-5/4895/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Malachov : VS 16 837. Nitra : AÚ SAV, 2009. 27 l.

19.  VEĽKÁ NAD IPĽOM-Lúky, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 167/2009; č. rozhodnutia: BB-08/984-10/7208/BRE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Veľká nad Ipľom : VS 16 836. Nitra : AÚ SAV, 2009. 31 l.

20.  SLOVENSKÉ KĽAČANY-Zdola dediny, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 162/2009; č. rozhodnutia: BB-06/238-5/938/BOT; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Slovenské Kľačany : VS 16 835. Nitra : AÚ SAV, 2009. 36 l.

21.  HRONOVCE, Rúbaniská, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 176/2009; č. AR/VV-.16/P-2009 z 21.05.2009; Nálezová správa: BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noemi. Hronovce : VS 17 049. Čajakovo, Rúbaniská - Levice. Nitra : AÚ SAV, 2010. 228 l.

22.  BANSKÁ BYSTRICA-R1 (I/66) - Senica, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 99/2009; č. rozhodnutia: BB-08/2070-8/8181/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján - BISTÁKOVÁ, Alena. Banská Bystrica : VS 16 895. Nitra : AÚ SAV, 2009. 199 l.

23.  ZVOLEN-Pustý hrad-Dolný hrad, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 140/2009; č. rozhodnutia: BB-09/732-2/2400/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 16 896. Nitra : AÚ SAV, 2009. 160 l.

24.  ZVOLEN-Západ-Top Slovakia, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 121/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1028-2/3890/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Bariny : VS 16 883. Nitra : AÚ SAV, 2009. 40 l.

25.  ZVOLEN-Podborová-škôlka, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 124/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1252-2/4481/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 16 884. Nitra : AÚ SAV, 2009. 30 l.

26.  ZVOLEN-Nám. SNP-Biba, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 170/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1411-2/5167/PAB; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 16 885. Nitra : AÚ SAV, 2009. 33 l.

27.  ZVOLEN-Balkán-Kasárne kpt. Nálepku, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 160/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1377-2/5066/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 16 881. Nitra : AÚ SAV, 2009. 33 l.

28.  ZVOLEN-Pustý hrad-lesné cesty, PhDr. Ján Beljak. PhD., č. výskumu AÚ SAV: 95/2009; č. rozhodnutia: BB-09/1377-2/5066/FRA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen : VS 16 880. Nitra : AÚ SAV, 2009. 33 l.

 

 

2008

1.    ZVOLEN, ul. M. R. Štefánika – Rekonštrukcia vodovodu, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 23/2008; č. rozhodnutia: BB-08/812-2/2577/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Ulica M.R. Štefánika - Rekonštrukcia vodovodu : VS 16495. Nitra : AÚ SAV, 2008. 39 l.;

2.    ZVOLEN, rekonštrukcia domu služieb, ul. Kozačeka 11, Mgr. Ján Beljak, Mgr. Róbert Malček, č. výskumu AÚ SAV: 6/2008; č. rozhodnutia: BB-08/253/650/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MALČEK, Róbert. Zvolen - Dom služieb : VS 16406. Nitra : AÚ SAV, 2008. 40 l.

3.    ZVOLEN, Pustý hrad, podesta pod lanovú dráhu na zvážanie dreva, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 162/2008; č. rozhodnutia: BB-07/1070-4/3567/PLA; Nálezová správa:  BELJAK, Ján. Zvolen - Pustý hrad : VS 16644. Nitra : AÚ SAV, 2008. 17 l;

4.    ZVOLEN, Obytný súbor Borovia, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 163/2008; č. rozhodnutia: BB-08/1345-4/6176/PLA; Nálezová správa:  BELJAK, Ján. Zvolen - Boroviansky potok : VS 16645. Nitra : AÚ SAV, 2008. 30 l.;

5.    ZVOLEN – Na rovni 13, výstavba rodinného domu, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 172/2008; č. rozhodnutia: BB-08/1799-2/6905/BRE; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Ulica Na rovni 13 : VS 16535. Nitra : AÚ SAV, 2008. 27 l.;

6.    ZVOLEN, Námestie SNP – rekonštrukcia – II. etapa, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 42/2008; č. rozhodnutia: BB-07/1515-2/7819/HOJ; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Námestie SNP : VS 16617. Nitra : AÚ SAV, 2008. 134 l.;

7.    ZVOLEN, Obytný súbor Čierne zem (Rezidencia Hron), Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 24/2008; č. rozhodnutia: BB-08/801-2/2522/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Zvolen - Čierne zeme : VS 16537. Nitra : AÚ SAV, 2008. 88 l.;

8.    ZVOLEN, Dostavba pasáže Wittmann Center, Mgr. Ján Beljak/Mgr. Róbert Malček, č. výskumu AÚ SAV: 21/2008; č. rozhodnutia: BB-08/514/1579/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MALČEK, Róbert. Zvolen - Dostavba pasáže Wittmann Center : VS 16443. Nitra : AÚ SAV, 2008. 31 l.;

9.    BEŇADIKOVÁ – Obytná štvrť Záhrady, Mgr. Ján Beljak/Mgr. Róbert Malček, č. výskumu AÚ SAV: 14/2008; č. rozhodnutia: ZA-08/0250-0550/08; Nálezová správa: BELJAK, Ján - MALČEK, Róbert. Beňadiková - Obytná štvrť Záhrady : VS 16441. Nitra : AÚ SAV, 2008. 21 l.;

10.  HEĽPA, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodného potrubia a vodovodných prípojok, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 22/2008; č. rozhodnutia: BB-07/431-8/6528/PLA; Nálezová správa: Heľpa - BELJAK, Ján. Heľpa - Intravilán - Rekonštrukcia vodovodu : VS 16475. Nitra : AÚ SAV, 2008. 27 l.;

11.  KRUPINA, výstavba infraštruktúry a haly pre priemyselný park, fi. Wittur, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 45/2008, 65/2008, 79/2008; č. rozhodnutia: BB-08/725-7/4770/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Krupina - Priemyselný park Wittur : VS 16631. Nitra : AÚ SAV, 2008. 27 l.; BELJAK, Ján. Krupina - Priemyselný park Wittur : VS 16630. Nitra : AÚ SAV, 2008. 33 l. BELJAK, Ján. Krupina - Priemyselný park Wittur : VS 16506. Nitra : AÚ SAV, 2008. 28 l.

12.  IŽA, Supermarket Jednota Coop NZ, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 117/2008; č. rozhodnutia: NR-08/1842-4/9123/BIS; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Iža - Supermarket Jednota : VS 16558. Nitra : AÚ SAV, 2008. 121 l.;

13.  POLOMKA, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodného potrubia a vodovodných prípojok, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 118/2008; č. rozhodnutia: BB-08/657-7/4772/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Polomka - Intravilán : VS 16643. Nitra : AÚ SAV, 2008. 26 l.;

14.  VEĽKÁ LÚKA, K železnici – rozšírenie vodovodu, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 80/2008; č. rozhodnutia: BB-08/634-2920/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Veľká Lúka - Intravilán : VS 16544. Nitra : AÚ SAV, 2008. 19 l.;

15.  SIELNICA – IBV rodinných domov, prístupová komunikácia a siete, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 145/2008; č. rozhodnutia: BB-08/592-3/1884/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Sielnica - IBV : VS 16538. Nitra : AÚ SAV, 2008. 18 l.;

16.  LIPTOVSKÝ TRNOVEC, Holiday resort Liptovská Mara, I. etapa, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 191/2008; č. rozhodnutia: ZA-08/0634-05/FUR; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Liptovský Trnovec - Ravence : VS 16678. Nitra : AÚ SAV, 2008. 244 l;

17.  VLKANOVÁ, IBV severne od obce, medzi traťou a Hronom – rozšírenie vodovodu, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 191/2008; č. rozhodnutia: ZA-08/0634-05/FUR; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Vlkanová : VS 16 682. Nitra : AÚ SAV, 2009. 22 l.;

18.  VEĽKÁ LEHOTA, vodovod, Mgr. Ján Beljak, č. výskumu AÚ SAV: 145/2008; č. rozhodnutia: BB-08/592-3/1884/PLA; Nálezová správa: BELJAK, Ján. Veľká Lehota - Žarnovica : VS 17 238. vodovod. Nitra : AÚ SAV, 2010. 40 l.;

 

Pred rokom 2008